terrealuma

rezerwat światła

terrealuma jest międzynarodowym projektem działajacym na rzecz rozwoju duchowego. osrodek odosobnienia, ktory tworzymy  w gospodarstwie permakulturowym na pogórzu dynowskim jest wspaniałym miejscem do wyciszenia i obcowania z dziką przyroda.

Tambulus to muzyczne wcielenie terrealumy. W najnowszej piosence łaczymy buddyzm z rock'n'roll'em i szczyptą elektroniki.

Posłuchaj na vimeo.

co to znaczy, terrealuma?

terrea    ziemia, praca, żywność

real        prawdziwy, namacalny

luma     światło, prawdziwa natura umysłu

aluma    zapalić, zacząc działać

gmail users in particular beware - newsletters may end up in your promotions folder. or even in the spam!  if you don't get a greeting immediately after signing up, check this and white list us.