buddyzm

Nauczam doskonałej dharmy, by móc w ten sposób otwórzyć umysły istot na radość

istoty są niezliczone, ślubuję je wyzwolić.

chciwość, gniew i niewiedza są niewyczerpane, ślubuję je zakończyć

bramy Dharmy są niezmierzone, ślubuję je przeniknąć

droga Buddhy jest niezrównana, ślubuję ją praktykować

dopóki istnieje przestrzeń
i dopóki żyjący przebywają w niej
niech i ja żyję
uwalniając świat od cierpień

Prowadzimy Terrealume zgodnie z buddyjskimi zasadami. Co to znaczy:
ośmioraka ścieżka

gmail users in particular beware - newsletters may end up in your promotions folder. or even in the spam!  if you don't get a greeting immediately after signing up, check this and white list us.